l.y.n.K.s

Thursday, December 01, 2005

chocolate day!

weeee! hindi ko maitago ang aking kaligayahan... apat na tsokolate ang aking natanggap galing kay Manfred (3 kitkat na malalaki) at Dog-dog (1 cadburry chocettes). Yipeee!

Nakakataba ito... pero... curse katabaan, masarap ang tsokolate! :P

Fred and Dog, you definitely made my day! ;) Alabshu! ^_^

Tenkyu tenkyu! ^_^

[ Bakit ngayon, parang ayaw ko na kumain ng aking favorite Kitkat kung hindi rin lang bigay?! ;)) ]

0 comment(s):

Post a comment

<< Home