l.y.n.K.s

Friday, March 03, 2006

Magandang Umaga!

Nakakatuwa ang umagang ito... bukod sa maganda ang tulog at gising ko... nakasabay ko ulit sa breakfast si Aaron. Maganda ang mood niya ngayon, di tulad kahapon na hindi siya nagsasalita dahil antok pa.

Nakaupo ako, si Eyon, at si mama sa table habang kumakain, nang biglang napabahing si Eyon. Sabi ni mama: "O ano sasabihin mo? Ex... ex..." Ang ibig sabihin ni mama ay "Excuse me", pero ang sabi ni Aaron: "Ex... Ex... I, J, K" =)) (Dobleng mali! Ginawa pang H ang X!)

Tapos, nung paalis na ako, niyakap ako ni Aaron at hinalikan, tapos sabi niya: "Babay!". Sumagot din ako ng babay, at sabi ko, "Ano pa yung ibang sasabihin mo? Babay tapos... i... i...". Ang ibig kong sabihin ay "ingat", pero sabi ni Aaron: "E, F, G" =))

May mas gaganda pa ba sa umaga ko? =D

1 comment(s):

HANGKULET!!!!!!!!!!! =))=))=))

E.. F.. G!!!

wahahaha.

By Blogger Sarah, at 11:30 AM  

Post a comment

<< Home