l.y.n.K.s

Saturday, December 03, 2005

Uwi na tayo!

Gusto ko nang humiga. Gusto ko nang umuwi at magnakaw ng isang maayos na tulog. Gusto ko nang makarating sa bahay, demeretso sa aking kwarto at humiga sa aking kama. Gusto ko nang magpahinga. Pero paano ko gagawin yun kung hanggang ngayon ay nandito pa ako sa opisina! Alas kwatro-korenta'y otso na at nandito pa din ako sa harap ng kompyuter-- masakit ang mata, ngalay ang batok at likod, pata ang buong katawan. Pagod, puyat, bangag!

Utang na loob, umuwi na tayooooooooo! *buntung-hininga*

0 comment(s):

Post a comment

<< Home