l.y.n.K.s

Wednesday, December 07, 2005

sa rooftop...

Umakyat kami kanina sa rooftop ng LGC Logistics building...

wee, ang presko... ang sarap... ang saya!

Very relaxing... stress-relieving... very refreshing!

Ang lakas ng hangin, ang lamiiiiiiiggggg!

Masaya! :-)


0 comment(s):

Post a comment

<< Home